Aktuální informace

Informace k zájmové činnosti Angličtina 1 :

Pro velký zájem budou přihlášení žáci rozděleni do dvou stejně početných skupin.

1. skupina žáků bude mít kroužek ve středu v 14,45 - 15,20 hod.

2. skupina ve středu v 15,25 - 16,00 hod.

Informaci o tom v jaké skupině je Vaše dítě se dozvíte od vychovatelky.

 

   Informace k zájmové činnosti Vaření :

Pro velký zájem musíme vytvořit 2 skupiny "kuchařů".

1. skupina bude vařit ve středu lichý týden (první kroužek pro 1. skupinu bude 14.9.)

2. skupina bude vařit ve středu sudý týden (první kroužek pro 2. skupinu bude 21.9.)

Rozdělení do skupin se dozvíte od vychovatelky.

 

   Informace k zájmové činnosti Flétna :

   Přihlášení žáci budou 13. září rozděleni, podle hráčských schopností, do dvou skupin.

   Hra na flétnu 1 - pro začátečníky bude probíhat každé úterý od 14:45 do 15:15 hod.

   Hra na flétnu 2 - pro pokročilé bude probíhat každé úterý od 15:25 do 15:55 hod.