Archiv článků

12.12.2019 18:50

Živá knihovna povolání

V rámci přípravy na volbu povolání se žáci 9. třídy zúčastnili 19. listopadu 2019 prezentace – Živá knihovna povolání. Seznámili se s konkrétní činností jednotlivých profesí, které nabízí regionální firmy a mohli si tak udělat obrázek o tom, co je na trhu nyní žádáno a ve středních...

—————

12.12.2019 18:43

Advent v 2.A

První adventní neděli si mohli žáci zapálit svíčku na vlastnoručně vyrobeném adventním věnci. Ve čtvrtek 5. 12. navštívil žáky Mikuláš se svou početnou družinou. Fotky

—————

12.12.2019 18:41

Malá technická univerzita – Stavitelé měst ve 2. A

Naši třídu navštívila lektorka s krabicí plnou kostiček a ve čtyřhodinovém bloku si žáci prakticky ověřili teoretické poznatky ze světa technických oborů pomocí stavebnice typu Lego. Žáci vytvářeli vlastní stavby, učili se číst v jednoduchých technických výkresech.Tento program rozvíjí...

—————

10.12.2019 19:36

Školní třída v muzeu

Velice zdařilý interaktivní program u příležitosti 30. výročí pádu komunismu připravilo Regionální muzeum a galerie v Jičíně. To rozhodně mohou potvrdit naši žáci ze 6. tříd, 7. A, 8. A a 9. třídy, kteří jej...

—————

09.12.2019 21:38

První pomoc - 1. a 2. odd. ŠD

Ve čtvrtek 28. listopadu navštívil naší školní družinu pan Mgr. Michal Císař. Přišel si s dětmi povídat o zásadách první pomoci. Tedy o tom, jak přispět k záchraně života zraněné osoby. Víme, že důležitá telefonní čísla jsou 150, 155, 158, 112. Můžeme tím zachránit život v případě, když je někdo v...

—————

09.12.2019 10:40

Ve středu 11.12. se ruší zájmová činnost ŠD.

Týká se to ZČ:  POHYBOVÉ HRY-DÍVKY a ANGLIČTINA 2 - pro 2. třídy

—————

09.12.2019 10:38

Ve středu 11. 12. jde 3. a 4. oddělení na procházku s Valdštejnem.

Žáci, kteří mají vyučování do 12.20. hod., budou uvolněni z poslední vyučovací hodiny, aby se stihli naobědvat. Odchod od školy v 12.30 hodin. Návrat ke škole v 14.30 hodin.

—————

07.12.2019 23:10

Výtvarný kroužek - ŠD

Fota zde.

—————

07.12.2019 22:45

3. oddělení ŠD v hvězdárně

Dne 28. 11. 2019 žáci školní družiny z 3. oddělení navštívili Centrum přírodních věd – Hvězdárnu Jičín. Pro děti byl připraven interaktivní program s názvem „Základy vesmíru“. Celým programem nás velice ochotně provázel pan David Vališka. Děti neskrývaly své nadšení, velmi aktivně se zapojovaly do...

—————

07.12.2019 22:31

Tvoření ve 4. oddělení ŠD

Malá ukázka toho, jak trávíme čas ve školní družině. Fota zde.

—————