Archiv článků

04.02.2021 10:39

Očima hledačů o Pokladu PT

V rámci celoškolního projektu Most v prostředí Teams se snažíme vzdělávat děti individuálně napříč třídami bez ohledu na momentální typ výuky. Ať už jsou děti ve škole nebo se vzdělávají distančeně, mohou se vydat hledat ukryté schránky v okolí Jičína. Akce "Poklady pana Tučňáka" vychází z myšlenky...

—————

04.02.2021 08:27

Malá technická univerzita ve 2.B – Malý architekt

Cílem projektu bylo vzbudit v dětech zájem o techniku  a jednoduše poznávat technický svět kolem nás. Děti vedeme k praktickému myšlení, k získávání životních zkušeností – prostorová představivost, logické kreslení a konstruktivního myšlení. Mohou si vyzkoušet základy...

—————

15.01.2021 16:47

Stavby ze sněhu, vytvořeno prvňáčky

O tom, že sníh je ten nejlepší stavební materiál není nutné diskutovat, protože z něj každý staví rád. Jak to dopadlo v první třídě, se podívejte na fotkách.   Fotky

—————

15.01.2021 10:29

Okénko do 2. A ze dne 13.1. 2021

Napadl nám sníh a my jsme si ho šli užít místo Tv. O výtvarce jsme vytvořili zimního panáčka. J   Fotky  

—————

07.01.2021 19:41

Třídní schůzky

Vážení rodiče, třídní schůzky se uskuteční 14. 1. 2021 online formou přes Teams. Bližší informace Vám budou zaslány prostřednictvím Bakalářů. I. stupeň 15:30 II. stupeň 16:30                                  ...

—————

07.01.2021 16:33

Zimní radovánky v 1. třídě

Konečně napadlo, kdo by se neradoval?   Fotky

—————

16.12.2020 09:00

Z druháků budoucí lékaři

V říjnu se ve 2. B uskutečnil projektový den zaměřený na zdraví, první pomoc a pomoc při úraze. Vše si děti pod odborným vedením mohly vyzkoušet v praxi.  Navzájem se obvazovaly, ošetřily úraz ruky a hlavy, zkusily umělé dýchání. Celý projektový den se moc vydařil a ještě jsme se...

—————

16.12.2020 08:55

Předvánoční třída 2.A

Posíláme pozdrav z předvánoční třídy 2.A. Máme vyzdobenou třídu, vyrobený adventní kalendář, z kterého každý den ustřihujeme bonbonky a doufáme, že se v lednu do třídy zase vrátíme. Krásné svátky přeje 2.A.   Fotky  

—————

16.12.2020 08:47

Stavitelé mostů

Dne 15.12. se naši prvňáčci opět setkali s projektem Malá technická univerzita, tentokrát zaměřeným na téma „Stavitelé mostů.“ Nejprve si poslechli pohádku o Karlu IV. a o stavbě Karlova mostu v Praze. Dozvěděli se například, proč se do malty přidávala vejce a zjišťovali, jaké mosty máme...

—————

15.12.2020 09:50

Projektový den Poznáváme svět podle brambory

V tomto projektovém dni jsme bramboru zapojili do matematiky, českého jazyka, prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností. Pracovali jsme ve dvojicích a ve skupinách, den jsme si hezky užili. Babáková Alena   Fotky  

—————