Archiv článků

28.06.2021 00:18

Etická výchova na Trojce

    Již několik let je součástí našeho Školního vzdělávacího programu etická výchova. Jako předmět je zařazena formou společenskovědního semináře v osmém a devátém ročníku. Její témata jsou ale pravidelně zařazována do třídnických hodin, které u nás realizujeme 1x za dva...

—————

28.06.2021 00:13

Pasování na čtenáře

Jednou z nejvýznamnějších událostí školního roku je pro prvňáčky akce „Pasování na čtenáře“, která letos proběhla 23. června. V této době již prvňáčci znají všechna písmenka a mnozí z nich už přečetli svou první knihu. Za našimi žáčky se vydaly paní knihovnice Věra Trybenekrová a...

—————

21.06.2021 16:11

Výlet 2. A a 2. B

17.6. 2021 jsme vyrazili vlakem do Turnova, odtud pěšky přes Hlavatici a Valdštejn do Sedmihorek do kempu. Tam jsme měli malé osvěžení a odpočinek. Zpět jsme jeli opět vlakem do Jičína. Po cestě jsme se podívali z vyhlídek na krásné okolí, dozvěděli jsme se něco nového o skalách i historii....

—————

20.06.2021 08:42

Školní výlet 6. třídy

Příjemný letní den strávili žáci 6. třídy v nádherné krajině Českého ráje. Vylezli na rozhlednu Hlavatice nedaleko Turnova, odkud dohlédli až na Ralsko, Ještěd či Kozákov. Dále pokračovali Zlatou stezkou Českého ráje na hrad Valdštejn a odtud směrem na Hrubou Skálu. U Adamova lože si připomněli...

—————

04.06.2021 16:47

Hra na obchůdky

Žáci 5.B při hodinách matematiky rozvíjeli svou finanční gramotnost a trénovali počty pomocí hry na obchůdky. Během jednoho týdne tvořili obchody a vymýšleli zboží. Rozmýšleli ceny produktů v kontextu množství fiktivních peněz, které byly naplánované do oběhu trhu. Učili se počítat peníze...

—————

04.06.2021 16:36

Den dětí v 1.třídě

Mezinárodní den dětí jsme prožili s pohádkou. Pracovali jsme na pohádkových úkolech v matematice i českém jazyce. Zjistili jsme, jak to bylo s Jeníčkem a Mařenkou a ověřili jsme si, jak dobře známe Večerníčky. Sluníčko nám přálo, a tak se nám den vydařil.   Fotky

—————

19.05.2021 11:58

Třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na společné setkání s třídními učiteli. Třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 27. 5. 2021 online formou v prostředí Teams. Na 1. stupni v 15.30 h. Na 2. stupni v 16.30 h.   Dne 25. 5. 2021 proběhne online setkání v 5. A od 18 hod. a  v 7....

—————

19.05.2021 11:49

Sběr papíru

Ve dnech 15. - 16. června se uskuteční sběr papíru. Kontejner bude přistaven na školním dvoře. Množství hlaste třídnímu učiteli. Děkujeme

—————

17.05.2021 00:00

Prezenční výuka tříd

Od 17. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka všech žáků  Informace: každý žák je povinen nosit ochranu nosu a úst - chirurgickou roušku (rouška být nemusí při TV a dále venku, pokud je odstup od ostatních osob alespoň 2 metry) každý žák musí 1x týdně (vždy v pondělí) absolvovat...

—————

02.05.2021 19:40

Čarodějnický rej v 1. třídě

Slet čarodějnic a čarodějů se stal v naší škole tradicí. I letos se do naší školy slétla spousta krásných čarodějnic a strašidelných čarodějů, prvňáčků, kteří se předháněli v originalitě strašidelných kostýmů, leckdy doplněných i příslušnou havětí, aby si připomněli starý zvyk – pálení...

—————