Archiv článků

24.06.2009 22:08

PODĚKOVÁNÍ PRO 9.B

Dnešní den 24.6. 2009 se opět podepsal na našich duších a ukázal nám jak je nutné si život užívat. Čas je neúprostný protihráč, ale žáci s 9.B se s ním poprali přeně tak jak se má! Děkujeme za nejen příjemné posezení, ale i skvostný raut a obdivuhodné video. Přejeme Vám milí deváťáci úspěšný další...

—————

24.06.2009 22:06

Sběrový den

15. června se konal na naší škole sběrový den. Celkem jsme nasbírali 3 320 kg směsného papíru a 180 kg kartonu. Všem žákům, kteří se zúčastnili, patří velký dík. Další sběrový den se bude konat v podzimních měsících. Přesné datum se dozvíte na začátku nového školního roku.  

—————

24.06.2009 22:00

SAVO nejen k dezinfekci

  Chcete-li být originální a pyšnit se trikem, jaké nikdo nemá, nabízí se savová metoda. Přes šablonu nastříkáme savo a během chvilky se na látce vykreslí obrázek. Technika není nijak náročná, stačí dbát na pár maličkostí a dílo se podaří všem.    Prohlédněte si fotky

—————

14.06.2009 21:08

Křest knihy Stulík a Silenka 9. 6. 2009

V úterý 9. dubna se konala v Knihovně Václava Čtvrtka zahradní párty – Křest nové knihy paní spisovatelky Ilony Pluhařové Stulík a Silenka. Děti ze třetí třídy se této zahradní párty velice rády zúčastnily, neboť v minulém roce četly první díl O skřítku Stulíkovi a těšily se na nové...

—————

14.06.2009 20:59

Tajný výlet 3. třídy

Ve čtvrtek 4. června 2009 se žáci 3. třídy sešli na vlakovém nádraží, odkud se v mém doprovodu a doprovodu paní učitelky Zlaty Budinské vydali na tajný výlet. Cestou byly slyšet jejich hlasité úvahy: „Kam asi tak jedeme?“. Po čtyřicetiminutové cestě jsme vystoupili v Turnově, odkud jsme se...

—————

14.06.2009 20:33

Noc s Andersenem 3. 4. 2009

V pátek 3. dubna se část žáků třetí třídy rozhodla strávit noc s Andersenem v Knihovně Václava Čtvrtka. V tento den se takových akcí po celé republice konalo několik. Děti se sešli navečer v knihovně, kde byl připraven kulturní program. Na něm vystoupili děti...

—————

14.06.2009 20:14

Čarodějnický rej 30. 4. 2009

Ve čtvrtek 30. dubna se žáci prvního stupně vydali na svůj čarodějnický rej. Ježibaby, čarodějové, čarodějnice a veškerá další podobná stvoření se vydali městem na Matějské hřiště, kde si všichni opekli na ohni buřtíky a zahráli různé hry. Každý využil čarovných plamenů a nechal v nich shořet...

—————

07.06.2009 23:00

Nacvičovali jsme první pomoc

  Pod odborným vedením pana M.Císaře jsme si připomněli, jak se správně chovat v situaci, kdy běží o to nejcennější a každá vteřina je strašně dlouhá. Znovu jsme si osvěžili svoje znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci, ošetřili drobná zranění a poskytli první pomoc při zástavě...

—————

07.06.2009 22:34

Exkurze 9.tříd na Policii ČR

V minulém týdnu žáci 9.tříd absolvovali exkurzi na Policii ČR v Jičíně. V rámci této exkurze jim bylo umožněno zastřílet si z cvičné leaserové pistole, nahlédnout do prostor tohoto pracoviště a samotné forenzní problematiky. Dále navštívili celu předběžného zadržní, expozici drogového doupěte a...

—————

07.06.2009 22:28

Fotbalový turnaj

V současné době probíhá na naší škole fotbalový turnaj týmů složených z žáků na druhém stupni. Tento turnaj vznikl na základě návrhu Školního parlamentu. Týmy pro turnaj 2009: Alžběta s.r.o. FC Gadži SSSR FC MCBP New Jičín Rangers Esa   Prohlédněte si fotky

—————