Archiv článků

16.12.2020 09:00

Z druháků budoucí lékaři

V říjnu se ve 2. B uskutečnil projektový den zaměřený na zdraví, první pomoc a pomoc při úraze. Vše si děti pod odborným vedením mohly vyzkoušet v praxi.  Navzájem se obvazovaly, ošetřily úraz ruky a hlavy, zkusily umělé dýchání. Celý projektový den se moc vydařil a ještě jsme se...

—————

16.12.2020 08:55

Předvánoční třída 2.A

Posíláme pozdrav z předvánoční třídy 2.A. Máme vyzdobenou třídu, vyrobený adventní kalendář, z kterého každý den ustřihujeme bonbonky a doufáme, že se v lednu do třídy zase vrátíme. Krásné svátky přeje 2.A.   Fotky  

—————

16.12.2020 08:47

Stavitelé mostů

Dne 15.12. se naši prvňáčci opět setkali s projektem Malá technická univerzita, tentokrát zaměřeným na téma „Stavitelé mostů.“ Nejprve si poslechli pohádku o Karlu IV. a o stavbě Karlova mostu v Praze. Dozvěděli se například, proč se do malty přidávala vejce a zjišťovali, jaké mosty máme...

—————

15.12.2020 09:50

Projektový den Poznáváme svět podle brambory

V tomto projektovém dni jsme bramboru zapojili do matematiky, českého jazyka, prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností. Pracovali jsme ve dvojicích a ve skupinách, den jsme si hezky užili. Babáková Alena   Fotky  

—————

15.12.2020 09:40

Vycházka 2.A - 4.12.2020

Místo tělocviku – vycházka. Napadlo nám trochu sněhu, děti neodolaly a začaly létat kuličky. Na sněhuláka ho ale bylo málo. Tak snad příště. Fotky  

—————

07.12.2020 06:46

Den v čertovské škole

  Na pátek 4. prosince jsme se všichni moc těšili. Naše třída se proměnila v pohádkové peklo, ve kterém se to hemžilo malými čerty a čerticemi, a dokonce se tu objevili i tři andělé. Čekala nás výuka plná čertovin. Naučili jsme se básničku, hledali jsme zbloudilé čerty po chodbách školy a...

—————

01.12.2020 07:48

Správné stolování v 1. třídě

V posledním listopadovém týdnu nás navštívila lektorka Radka Drobná se vzdělávacím programem „Zdravá pětka“. S dětmi si povídala o zdravé stravě a o správném stolování. Děti získaly informaci o tom, kdo první vchází do restaurace, jakým způsobem má muž uvést ženu ke stolu a jak si...

—————

01.12.2020 07:44

Ohlédnutí za projekty a výukou ve 3. A

Ještě před distanční výukou jsme škole stihli dva výukové programy. Jako první nás navštívila Mgr. Radka Drobná s projektem Etiketa stolování. Jak už název napovídá, žáci si připomněli etiketu stolování a společenské chování. Naučili se jak prostřít a vyzdobit stůl. Měli možnost si vyzkoušet...

—————

24.11.2020 14:45

Slavnost Slabikáře v 1. třídě

Slavnost Slabikáře Po nuceném odloučení se konečně naši prvňáčci mohli vrátit do školních lavic a zjistit, že ve škole je to bezva. Ve čtvrtek 19. listopadu prožili slavnostní den při předávání Slabikáře. Nezískali ho však jen tak zadarmo. Museli ukázat, co všechno se již naučili v Živé...

—————

11.11.2020 16:11

Podzim2020 ve školní družině.

Milé děti, snad vás potěší malá fotovzpomínka na začátek školního roku. Fota jsou vložena tak, jak byla postupně vyfocena při různých aktivitách a činnostech. Snad budou příjemnou vzpomínkou na časy minulé a zároveň nám dodají naději v časy budoucí. :) Už se moc těšíme, až se zase setkáme a budeme...

—————