Archiv článků

29.10.2020 21:34

Úspěch dívek z 9.B v celostátní literární soutěži

Několik žáků naší školy se zúčastnilo celorepublikové literární soutěže na téma: O čarovné vodě, kterou společně vyhlásily Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Nadační fond Jičín – město pohádky. Mezi těmi nejlepšími se umístily dvě práce našich žákyň: • Valentová Anna – Voda čarovná – se umístila...

—————

17.10.2020 14:11

Říjen 2020 v první třídě

Podívejte se, jak se děti mají, když se učí ve škole.   Fotky

—————

17.10.2020 13:57

Projekt Obojživelníci v 2. A

Ve středu 7.10.2020 jsme měli projekt Obojživelníci, který vytvořili a přijeli s ním paní Šanderová a pan Lazurko z Muzea Český ráj. Zajímavou formou dětem přiblížili obojživelníky (projekce – obrázky, hlasy žab, skládačky,..). Děti byly...

—————

13.10.2020 17:10

Malí stavitelé v první třídě

V prvním říjnovém týdnu se naši prvňáčci zúčastnili programu  Malá technická univerzita. Cílem tohoto projektu je vzbudit zájem dětí o technické a přírodovědné obory nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“. V první lekci nazvané „Stavitel města“ si zkusily...

—————

09.10.2020 22:15

Vesmír v 5. B

Žáci 5.B tvoří měsíční výuková témata. V září si vybrali VESMÍR. Vyučující i žáci se snažili vše zaměřit do tohoto tématu. Ať už se jednalo o třídní služby, promítání videí, testování, oblečení, výrobky, výkresy nebo jen diskuse. Na závěr proběhla malá třídní „párty“ za účasti ředitelky školy...

—————

09.10.2020 22:14

Sběrový den byl zrušen

—————

09.10.2020 11:06

Malá technická univerzita ve 2.B

Cílem projektu bylo vzbudit v dětech zájem o techniku  a jednoduše poznávat technický svět kolem nás. Děti vedeme k praktickému myšlení, k získávání životních zkušeností – prostorová představivost, logické kreslení a konstruktivního myšlení. Mohou si vyzkoušet základy...

—————

09.10.2020 09:04

Svět brambor ve 2. A

Dne 5.10. proběhl ve 2. A třídní projekt „ Poznáváme svět brambor“. V Matematice, českém jazyce, prvouce i Pč a Vv. Ukázky projektu jsou na níže přiložených fotografiích. Dlouhá   Fotky

—————

30.09.2020 18:50

Příběhy našich sousedů

"Příběhy našich sousedů" je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum určený pro žáky 7. – 9. tříd základních škol, popřípadě pro studenty škol středních. Jeho cílem je prostřednictvím projektové výuky a s využitím vzpomínek pamětníků reflektovat historii 20. století. Děti se...

—————

30.09.2020 07:42

Rotary Maraton Challenge 2020

Dne 22. 9. se na jičínském stadionu uskutečnil štafetový běh v rámci mezinárodní akce Rotary Maraton Challenge, na podporu dětí postižených dětskou obrnou. Naše škola vyslala 30ti členné družstvo, které společnou silou uběhlo celý maratón (42, 195 km) v čase 2 hodiny a 11...

—————