Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Mgr. Martin Hlava

 

Zaměstnanec Města Jičín zařazený do MěÚ Jičín, Žižkovo náměstí 18,

tel.: 493545110

mobil: 737269884

e-mail: poverenec@mujicin.cz