6.třída na adaptačním kurzu

27.09.2022 19:47

Přišlo září a naši šesťáci opět vyrazili na adaptační kurz. I letos vedly jejich společné pěší kroky do Jinolic. Cesta nebyla náročná a celkem veselá. Po příchodu do Jinolic následovalo rychlé ubytování a bližší seznámení s lektory K-klubu, kteří pro děti připravili dva dny naplněné aktivitami. Cílem kurzu je vždy posílení vztahů ve třídě, hledání cesty ke spolupráci. V letošním školním roce došlo také k seznamování s novými spolužáky a s novou paní učitelkou třídní.

I přes to že nás počasí trochu strašilo svoji možnou nepřízní, venku jsme trávili celé dny. Během dne děti vyzkoušely různé formy spolupráce a kreativitu. Po večerech jsme ladili erb třídy a někteří měli i štěstí se posilnit na noc čokoládou, hlavní výhrou v kolektivní hře. V pátek došlo ke shrnutí a hodnocení kurzu.

Kurz, na který jsme získali grant Královehradeckého kraje z oblasti prevence sociálně patologických jevů, se opravdu povedl. Děti byly úžasné, třídní učitelka velmi spokojena. Velké poděkování patří lektorům „Káčka“. Jejich práce je každým rokem profesionálnější, jsou pro děti, i pro nás, vyučující, velmi inspirativní. Žádná aktivita není nahodilá, vše na sebe navazuje, pokud je potřeba se u něčeho zastavit, není to problém, a to i tehdy pokud to nečekaně naruší jejich připravený program. Třídní učitelka, metodička prevence dostávají okamžitou zpětnou vazbu. Jsme za tuto spolupráci velmi vděčni.

Věříme, že pozitivně nastavené vztahy z kurzu budou pokračovat i nadále. Do konce roku půjdeme lektory do K-klubu ještě navštívit a zavzpomínat na mile prožité dva dny.

                                                           G. Paulusová, H. Petrová

 

Fotky

 

—————

Zpět