30 let Sametové revoluce

26.11.2019 10:38

Žákovský parlament Trojky se aktivně podílel na oslavách Listopadu 1989 na naší škole. Členové parlamentu vyzdobili okna na chodbách školy a připravili panely, na kterých připomněli nejdůležitější okamžiky listopadových událostí, hlavní protagonisty a symboly Sametové revoluce.   Na pondělí 18. 11. pak nachystali setkání v tělocvičně. 

    V pondělí 18. listopadu vítali členové parlamentu všechny žáky a zaměstnance ve vestibulu školy, aby jim připnuli naši trikolóru.  

    Během dopoledne se všichni žáci a vyučující shromáždili v tělocvičně. Celé setkání moderovala děvčata z parlamentu z osmých tříd. Provázela historií Sametové revoluce, uvedla  dobové ukázky z listopadových dní: Modlitbu Marty Kubišové a zásah ozbrojených policistů proti studentům na Národní třídě. Na setkání také přivítala pana profesora PhDr. Josefa Novotného, přímého účastníka listopadových událostí v Jičíně, který se s námi podělil o svoje vzpomínky. Potom zazněla československá státní hymna v dobové ukázce v podání Karla Gotta a Karla Kryla. Na úplný závěr setkání rozezněl celou tělocvičnu cinkot klíčů, které byly jedním ze symbolů Listopadu.     

    Na počest 30. výročí Sametové revoluce pak probíhal Legerův běh a promítání dobových filmů a filmů, které listopadové události zobrazují. 

 

Fotky

  

 

—————

Zpět