4. A a 5. B v knihovně

16.05.2012 17:32

 


   Ve čtvrtek 10. května se žáci 4.B a 5.A zúčastnili zajímavé besedy o "komiksu".
 Na dané téma promluvil programový ředitel Albatrosu Ondřej Müller.
 Děti se dozvěděly mnohé o historii a základech kreslení komiksu a byly vyzvány,
 aby si tuto nelehkou práci samy vyzkoušely. Následně si žáci v hodinách výtvarné
 výchovy zkusili svůj komiks vytvořit.
 L.Vinklerová, H.Petrová

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět