6. B zkoumá pravěké artefakty

27.11.2017 16:12

 

  V rámci výuky dějepisu se žáci 6. B vydali do Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Hlavním cílem jejich návštěvy bylo poznat hlouběji pravěké dějiny našeho regionu. Prohlédli si nástroje, zbraně, nádoby a šperky z doby kamenné, železné a bronzové. Seznámili se s osídlením kolem Jičína v této dávné době, a blíže tak porozuměli  životu našich předků v Českém ráji.

  Druhá část této exkurze byla věnovaná prohlídce vlastivědné expozice, která je založena na zážitku. V každém sále je vybrán charakteristický prvek jako předmět aktivity či herní situace. A tak si mohly děti vyzkoušet mletí na kamenném mlýnku, upříst nit na kolovratu, zahrát si loutkové divadlo, psát brkem  ve scriptoriu nebo navštívit prvorepublikový fotografický salón. V každé místnosti objevovaly kopii historické mince a přenesly si její obraz frotáží do svého průvodce. Vyrobily si hůlku jako má vévoda Valdštejn na všech vyobrazeních v jičínském muzeu a s její pomocí mohly spustit hudbu, roztočit stroboskop a na závěr si otevřít i tajnou komnatu.

  Takže příště "hurá do muzea" za dalšími zážitky. 

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět