6. třída na adaptačním kurzu

16.09.2016 19:58

 

  Letos poprvé se děti 6. ročníku zúčastnily adaptační kurzu. Cílem kurzu bylo posílení pozitivních vztahů ve třídě, zlepšení komunikace mezi dětmi, snaha vést spolužáky k toleranci a vstřícnosti a na základě osobní zkušenosti pochopit výhody spolupráce. Kurz proběhl v kempu v Jinolicích pod taktovkou lektorů z jičínského K-klubu.

  Děti si účastnily různých aktivit, při kterých se o svých spolužácích dozvídaly nové informace, vyzkoušely si svůj postřeh a tvořivost. Velkým zážitkem pro ně byla možnost plavby na raftech po rybníku, kde pochopily nutnost spolupráce. Spolupráci si vyzkoušely také při hře o ztroskotání na pustém ostrově a při aktivitě „Zachraňme vejce“.

  Kurz, na který jsme získali grant Královehradeckého kraje z oblasti prevence sociálně patologických jevů, se opravdu povedl. Přálo nám počasí, bavily nás aktivity lektorů, vztahy mezi dětmi byly pozitivní, a tak doufáme, že děti získaných informací a zkušeností využijí v následujících měsících svého „soužití“ ve třídě.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět