Adaptační kurz 6. tříd v Jinolicích

13.09.2021 08:29

Přišlo září a naši šesťáci opět vyrazili na adaptační kurz. I letos vedly jejich společné pěší kroky do Jinolic. Cesta nebyla náročná a celkem veselá. Po příchodu do Jinolic následovalo rychlé ubytování a bližší seznámení s lektory K-klubu, kteří pro děti připravili dva dny naplněné aktivitami. Cílem kurzu je vždy posílení vztahů ve třídě, hledání cesty ke spolupráci a letos pro jednu třídu seznámení s novou třídní učitelkou a  pro druhou s novou paní asistentkou.
Také letos nám počasí výrazně přálo, venku jsme trávili celé dny, opět jsme mohli využít i rafty. Tato aktivita vždy sklízí velký úspěch. Během dne děti vyzkoušely různé formy spolupráce, kreativitu.  Po večerech jsme ladili erb třídy, někteří měli štěstí se posilnit na noc čokoládou. Ve středu došlo k shrnutí a hodnocení kurzu.
Kurz, na který jsme získali grant Královehradeckého kraje z oblasti prevence sociálně patologických jevů, se opravdu povedl. Děti byly úžasné, třídní učitelé spokojeni. Velké poděkování patří lektorům „Káčka“. Jejich práce je každým rokem profesionálnější, jsou pro děti, i pro nás, vyučující, velmi inspirativní. Žádná aktivita není nahodilá, vše na sebe navazuje, pokud je potřeba se u něčeho zastavit, není to problém, a to i tehdy pokud to nečekaně naruší jejich připravený program. Třídní učitelé, paní asistentka i metodik prevence dostávají okamžitou zpětnou vazbu. Jsme za tuto spolupráci velmi vděčni.
Věříme, že pozitivně nastavené vztahy z kurzu budou pokračovat i nadále. Na jaře půjdeme lektory do K-klubu ještě navštívit a zavzpomínat na mile prožité dva dny.
     

                                                                                                                G. Paulusová, R. Havrdová, J. Jína, S. Klamrtová

 

Fotky

—————

Zpět