Adaptační kurz

05.10.2017 14:05

 

  I letošní 6. třídy se zúčastnily adaptačního kurzu. Cílem kurzu bylo posílení pozitivních vztahů ve třídách, zlepšení komunikace mezi dětmi, snaha vést spolužáky k toleranci a vstřícnosti a na základě osobní zkušenosti pochopit výhody spolupráce. Kurz proběhl v příjemném prostředí Prostředního mlýna nedaleko Jičína pod taktovkou lektorů z jičínského K-klubu.

Děti si účastnily různých aktivit, při kterých se o svých spolužácích dozvídaly nové informace, vyzkoušely si svůj postřeh a tvořivost.  Při závěrečné reflexi vyšlo najevo, že se dětem všechny aktivity líbily, ale asi největší úspěch měla „ponožkovaná“a následně i „člověče nezlob se“, či snaha dostat se k čokoládě v rukavicích a s příborem. Nutnost spolupráce se nejvíce se nejvíce projevila při aktivitách „Udržme hořící kahánek“ a při aktivitě „Zachraňme vejce“.

Kurz, na který jsme získali grant Královehradeckého kraje z oblasti prevence sociálně patologických jevů, se opravdu povedl. Počasí nám letos úplně nepřálo, ale děti dokázaly, že nejsou z cukru a trochu dešťových kapek jim neublíží, aktivity lektorů nás všechny bavily ( paní učitelky třídní se aktivně zapojily ), vztahy mezi dětmi byly pozitivní, a tak doufáme, že děti získaných informací a zkušeností využijí v následujících měsících svého „soužití“ ve třídě.

                                               Všem zúčastněným moc děkuji.

                                                                                              G. Paulusová

Prohlédněte si fotky a videa.

—————

Zpět