Beseda o poskytnutí první pomoci

07.04.2012 17:09


  Nikdo nemůže předem vědět, kdy se dostane do situace, v níž by znalost první pomoci uplatnil. Dnes jsme si připomněli, jak správně poskytovat první pomoc při bezprostředním ohrožení života, jak ošetřit drobná poranění a jak postupovat při úraze. Názorně jsme si vyzkoušeli různé obvazové techniky a zopakovali si správný postup přivolání záchranné služby.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět