Beseda o první pomoci

18.03.2015 17:24

 

  V druhém březnovém týdnu se uskutečnila na naší škole beseda s členem hasičského záchranného sboru panem Michalem Chmelíkem. Tato beseda byla určena pro žáky prvního stupně. Pan Chmelík seznámil přítomné žáky s prací hasičů, přičemž součástí besedy byla praktická ukázka poskytnutí první pomoci. Záchrana života byla demonstrována na speciálním modelu tzv. „Andule“, kde si žáci vyzkoušeli pod odborným vedením masáž srdce. Dále žáci zhlédli video s ukázkami záchranných akcí. Pan Chmelík svým poutavým vyprávěním zaujal přítomné žáky, a za to mu patří náš velký dík. Protože preventivní činnost  v příslušné oblasti se jeví jako velmi potřebná, rádi bychom pokračovali v obdobných akcích i nadále.

                                                                                           za vyučující  Lenka Vinklerová

Prohlédněte si fotky. 

—————

Zpět