Bezpečnost na internetu

09.07.2017 20:35

 

  V rámci prevence rizikového chování na internetu a přiblížení bezpečného užívání technologií se škola každoročně zapojuje do projektu Královéhradeckého kraje pro bezpečný internet. Tento projekt má za cíl zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Informacemi z projektu a navazujícím soutěžním kvízem se zabývají žáci šestých a sedmých ročníků. Nicméně s bezpečností při komunikaci pomocí nových technologií seznamujeme i mladší žáky. Nejen v předmětu informatika, ale též v hodinách občanské výchovy a výchovy ke zdraví se zabýváme tématy, která souvisejí s bezpečností na internetu. Zejména jsme se zaměřili na téma kyberšikany, kterou vnímáme jako nejpalčivější problém dnešní doby. Nakonec i zákazem svévolného užívání mobilních zařízení v průběhu vyučování, který je zakotven v našem školním řádu, chceme přispět k prevenci rizikového chování na internetu.

S projektem  pro bezpečný internet je seznámena i školní metodička prevence, která témata využívá při preventivních projektech školy a dále s nimi seznamuje i ostatní učitele.

—————

Zpět