Bližší informace k výletu ( každý žák je dostal napsané na lístečku)

22.05.2019 11:18

Odjezd 1. třídy :   12.30 hod.  autobusem od školy 

Návrat 1. třídy:   15.30 hod. autobusem ke škole

Odjezd 2., 3. a 4. třída :   13.00 hod. autobusem od školy

Návrat 2., 3. a 4. třída:    16.00 hod.  autobusem ke škole

S sebou: batoh, pláštěnka, svačina, pití.

…………………………………………………………………………………………………zde odstřihněte……………………………

Souhlasím s tím, že se           můj syn – má dcera …………………………………………………………………………………

zúčastní 23.5. výletu se školní družinou do Bartoušova.          Zaplatili jsme 80 Kč na vstupné.

                                                                      Podpis rodičů: …………………………………………………………………………

—————

Zpět