Celoškolní projekt

12.05.2014 19:33

 

  V pátek 9. 5. proběhl na naší škole celoškolní projekt „Ochrana přírody v ČR“. Projektový den připravil a pomáhal zorganizovat školní parlament. Ten vybral naše nejvýznamnější chráněná území, tj. naše čtyři národní parky a deset chráněných krajinných oblastí, kterých se projekt týkal. Do projektu se zapojili všichni žáci naší školy.

  Děti z prvních tříd zpracovávaly samozřejmě chráněnou krajinnou oblast, ke které mají nejblíže, tj. Český ráj. Pracovaly pod vedením svých třídních učitelek v rámci svých tříd. Dva týdny hledaly informace, obrázky a zajímavosti o Českém ráji, aby je v pátek 9. 5. využily pro vytvoření informačních tabulí.

  Podobně pracovali žáci od třetí do deváté třídy. Nejprve se všichni mohli rozhodnout, které chráněné území chtějí zpracovávat. V rozhodování jim pomáhala buď dobrá znalost oblasti, jiní si zase naopak vybírali oblasti, které neznají a chtějí se o nich něco nového dozvědět. Během dvou týdnů jsme sbírali informace o přírodních zajímavostech, o hradech a zámcích, městech, rozhlednách, technických památkách a o rostlinách a živočiších, které stojí zato v dané oblasti navštívit a vidět na vlastní oči.

  Vytvořily se skupiny napříč třídami, v každé byli ti nejmladší i ti nejstarší, kteří skupinu řídili, rozdělovali práci a radili svým mladším spolužákům. Každá skupina měla samozřejmě ještě svého učitele, který také pomáha

  Po čtrnáctidenní přípravě jsme v pátek vytvořili čtrnáct informačních tabulí, které jsou vystaveny na chodbách školy. Jejich fotografie a fotografie z průběhu dne si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

                Školní parlament děkuje všem za odvedenou práci a již vybírá téma celoškolního projektu na příští rok!

Prohlédněte si fotky. 

—————

Zpět