Co je nového na Trojce

19.02.2020 22:59

    Na Základní škole Poděbradova podporujeme polytechniku, propojení přírodních věd s digitálními technologiemi. Naším cílem je probudit v žácích zájem o technické vzdělávání a také žákům ukázat, že není třeba se obávat předmětů jako je matematika, fyzika, chemie a že učení může být i zábava. Věříme, že se nám to podaří!

     Ve spolupráci s Malou technickou univerzitou realizujeme pro žáky 1. až 3. ročníků projektové dny na téma Malý architekt a Stavitel města. Děti názorně a jednoduše zavítají do světa technických oborů, vytvářejí vlastní stavby, jsou vedeni ke konstruktivnímu myšlení, učí se číst v jednoduchých výkresech a nenásilnou formou rozvíjejí své technické a logické dovednosti.

    Pro starší žáky chystáme experimentální pořady a dílny zaměřené na technické obory, elektroniku a robotiku. V letošním školním roce jsme zakoupili Ozoboty, roboty do výuky, které učí žáky zábavnou formou základům programování a rozvíjejí informační myšlení.

    Finanční prostředky na tyto aktivity jsme získali díky zapojení školy do OP VVV MŠMT, tzv. Šablon II., pod názvem Zlepšení kvality výuky na ZŠ Jičín, Poděbradova.

                                                                Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy

 

—————

Zpět