Cvičný požární poplach

29.05.2018 18:55

 

  Vážení rodiče,

v pátek 25. 5. 2018 v ranních hodinách proběhl ve škole cvičný požární poplach s následnou evakuací žáků i zaměstnanců školy. Po vyhlášení poplachu školním rozhlasem opouštěli žáci se svými vyučujícími i ostatní zaměstnanci budovu a shromáždili se v prostoru školního dvora. Evakuace školy proběhla klidně a spořádaně, všechny osoby přítomné ve škole v době vyhlášení cvičného poplachu byly úspěšně evakuovány.

  Cvičení proběhlo v souladu se školním vzdělávacím programem jako praktické seznámení s  činností člověka  při mimořádných událostech a současně v souladu se zákonem č. 133/85 Sb. a s vyhláškou č. 246/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                        Mgr. Michaela Štálová

—————

Zpět