Den otevřených dveří 23. 9. aneb Naše Trojka slaví

28.08.2017 19:50

  V září tohoto roku uplyne již 125 let od doby, kdy budova naší školy přivítala své první žáky. U příležitosti tohoto výročí bych vás, milé spoluobčany, současné i bývalé žáky, učitele a zaměstnance, ráda pozvala na oslavu. A kam jinam, než právě na prohlídku naší „Starší dámy“, ale i té novější části školy, která postupem doby vyrostla vedle té původní. Na sobotu 23. září od 9 do 17 hodin připravujeme Den otevřených dveří. Přijďte nás navštívit, na všechny se těšíme!

Nyní několik slov k historii naší „Starší dámy“

Přestože na konci 19. století vypadalo Nové Město podstatně jinak než to dnešní, moudří radní usoudili, že by potřebovalo školu. Již v roce 1884 vznikla na Novém Městě malotřídní škola, ale ta během času přestala vyhovovat. Tak byla podle plánů Ing. Peka postavena dvoupatrová budova, která byla dokončena v červnu roku 1892 a 18. září roku 1892 do školy nastoupili její první žáci. Na svou dobu to byla škola dobře vybavená, měla školní zahradu a letní tělocvičnu. Vyučovalo se zde v pěti třídách a to i pro děti z Kbelnice a Čejkovic. Léta ubíhala. V roce 1947 se škola dočkala nových oken, ale postupně jí nestačily prostory. Proto v letech 1959 - 1963 byly v blízkosti školní budovy, v zaniklém hostinci U Žďánských, postupně vybudovány tělocvična, dílna a školní hřiště. To vše za pomoci rodičů v „akci Z“. Později tu byla zřízena i malá školní jídelna.

Žáků přibývalo, prostory stále nestačily, budova potřebovala nový rozvod vody, elektřiny, odpady, ale také vytápění. V roce 1967 byl zazděn výklenek a vznikly tolik potřebné místnosti jako je šatna, kabinet a sborovna pro učitele. Všechny akce se uskutečnily za pomoci rodičů i samotných učitelů. Další zásadní úpravy se budova dočkala až v roce 1984, kdy bylo dokončeno ústřední topení a skončilo tak více než devadesátileté období vytápění tříd uhlím.

Po roce 1989 konečně nastala možnost investovat tam, kde je to skutečně třeba.  Do školy! Bylo nutné řešit neudržitelný stav budovy.  A tak díky podpoře Města a s příspěvkem ze státního rozpočtu se podařilo uskutečnit požadované změny. V roce 1995 vyhrál pražský architekt Ing. Jan Dostál výběrové řízení na projekt přístavby školy. Vzniklo dílo, které spojuje účelnost původní budovy s moderním výrazem té nové, aniž by upozadilo budovu původní. Přístavba byla dokončena v roce 1998. Do užívání byla předána školní jídelna, byly dokončeny šatny, nové třídy, sborovna, ředitelna. V dalších letech byly přistavěny tělocvična (dokončena v r. 2000) a venkovní sportoviště (dokončeno v r. 2007). Splnil se tak jeden velký sen tehdejšího ředitele školy Mgr. Miloše Vejvody. Byla to velká investice, ale velmi účelně vynaložená. O zkulturnění okolí školy se pak postarali učitelé i samotní žáci. A tak v rámci celoškolního projektu proběhla výsadba stromů na školním dvoře.

Za splněným jedním snem přicházejí sny další. A nejen sny, ale i potřeby škol v Jičíně. A ty se daří plnit díky podpoře Města, díky panu starostovi, Radě města Jičína i díky pochopení městského zastupitelstva. Město vnímá potřebu kvalitního vzdělání jako skvělou investici pro budoucnost.

Přišel rok 2013 a splnění dalšího snu je na dosah. Původní budova dostala nová okna, byla zateplena a zkrášlila ji nová fasáda. Naše „Dáma“ je v novém hávu. K dokonalosti přispěla venkovní učebna i oživení školního dvora záhony s rostlinami.

Také rok 2017 je rokem zlomovým. V původní budově proběhla tolik očekávaná poslední etapa rekonstrukce sociálního zařízení. Kromě toho se ve třídách postupně renovují podlahy, budují hygienické koutky, dveře dostávají nový nátěr, modernizují se chodby.  

Ale sny stále přetrvávají, a co víc, jsou živější, konkrétnější a odvážnější.  Máme toho ještě hodně před sebou. Proto mě těší, že ve škole nesním sama, že mám kolem sebe skvělé lidi, učitele a zaměstnance, kterým na budoucnosti naší „Dámy“, té původní, ale i té novější, mladší, hodně záleží.

Naše „Starší dáma“věkem stárne, ale vnějškem mládne. A tak jí přeji všechno nejlepší. Ještě hodně šťastných let a hlavně spokojené, vzdělané a veselé žáky, kteří na ni budou dlouho vzpomínat.

                                                       Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy

 

 

                                                     

—————

Zpět