Den otevřených dveří

28.02.2019 21:04

V  úterý 26. února se uskutečnil na naší škole Den otevřených dveří. Všichni zájemci z řad rodičů žáků a široké veřejnosti si mohli prohlédnout veškeré prostory školy, včetně tělocvičny a venkovního hřiště. Od rána do odpoledních hodin přicházeli do školy především rodiče s budoucími prvňáčky. Hned u vchodu se jich ujali členové školního parlamentu a provedli je po celé škole. Děti během prohlídky plnily různé pohybové úkoly a do připravených kartiček zaškrtávaly správné odpovědi na jejich první školácké otázky.

   Všichni návštěvníci mohli také nahlédnout do tříd, účastnit se výuky, a zažít tak atmosféru naší školy. Nejvíce se však dětem líbila tělocvična, kde si vyzkoušely fotbal, florbal či další míčové hry.

   Celý netradiční školní den se vydařil, protože se malým školáčkům ani domů nechtělo. My všichni už se těšíme, až se s nimi opět shledáme, a to v pátek 5. dubna u zápisu do 1. třídy.

 

 

—————

Zpět