Den s etickou výchovou

10.12.2015 18:39

  

  V pondělí 30.11. probíhaly na naší škole aktivity, které mají jednotného jmenovatele, etickou výchovu. Každá třída se zabývala trochu jiným tématem, ale cíl byl u všech tříd stejný „ Pojďme si pomáhat“. V první třídě se děti učily samy sobě naslouchat, druhé třídy řešily téma překřikování a uvědomění se samy sebe, ve třetích třídách se děti seznámily s Alzheimerovou chorobou prostřednictvím knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu, stejné téma si vybrala i jedna čtvrtá třída, paralelní třída zvolila téma handicapu mezi námi, pátá třída probírala, do jaké míry se mezi sebou znají, děti v šestých třídách se učily správně řešit problémy, v sedmé třídě děti probíraly téma vulgárních slov, osmá třída se vyrovnávala se strachem a v devátých třídách se děti věnovaly asertivnímu chování.

  Na tématech se pracovalo společně, formou prožitkové pedagogiky. Děti mluvily, četly, malovaly, psaly, ale hlavně spolu komunikovaly, naslouchaly si a snažili se dojít společně s třídními učiteli k závěrečnému cíli a výstupu. Každý třídní učitel měl možnost děti poznat v jiné situaci, která ho mohla překvapit, ale zároveň jen mohla potvrdit skutečnost, že „své“ děti zná.

  V závěru bloku si každá třída shrnula své poznatky, poznání a snažila se pojmenovat cíle své aktivity. To vše se poté děti pokusily ztvárnit na připravený podklad.

  Dle ohlasů dětí, ale i vyučujících, se blok etické výchovy líbil. Děti dostaly možnost pracovat jinak, než jsou v běžných hodinách zvyklé, a zároveň zjistit, jaký jsou vlastně kolektiv.

                                                                        Mgr. Gabriela Paulusová

Prohlédněte si fotky. 

—————

Zpět