Den Země 2012

24.04.2012 20:00

 

 

  V pátek 20. dubna 2012 proběhl na naší škole projektový den, kdy si žáci připomněli světový svátek životního prostředí, Den Země, který každoročně připadá na 22. duben. Děti prvního stupně se na společné besedě s panem J. Ulrychem dozvěděly mnoho nového o myslivosti, péči o lesní zvěř, ale i o les a prostředí kolem nás. Potěšily se poslušností a loveckým umem fenky, která pana Ulrycha doprovázela. Tento den také vyvrcholila soutěž tříd i jednotlivců v poznávání rostlin i živočichů, kterou pro žáky připravila paní učitelka R. Bilanská. Dalším činnostem se děti věnovaly po jednotlivých třídách. Seznámily se s historií Dne Země, vymýšlely přání naší „babičce“ Zemi k svátku, soutěžily v třídění odpadu , pečovaly o své třídní stromy nebo se podílely na tvorbě výzdoby spojovacího mostu mezi školou a tělocvičnou. Žáci 6. třídy uklízeli okolí školy a pokračovali v úklidu za zdí hřbitova a rovněž vyčistili cyklostezku od odpadků. Za odměnu si všichni šesťáci pochutnali na pizze. Byl to pěkný den, užili jsme si ho!

Prohlédněte si fotky.

 

—————

Zpět