Den Země a sázení stromků

02.12.2008 21:18

 

 Den Země si žáci naší školy připomněli soutěžemi, které probíhaly ve všech třídách od prvního do pátého ročníku. Děti například  poznávaly léčivé rostliny, ohrožené druhy živočichů, třídily odpad. Každý si odnesl pochvalu za pěkné znalosti a diplom.

 Díky skvělému nápadu samotných žáků, jak si vytvořit pěkné prostředí před školou, se vydařila celoškolní akce sázení stromků, které se zúčastnily děti všech tříd od prvních až po třídy deváté! Žáci hloubili jámy, vozili hlínu, zatloukali opěrné kůly, ke kterým přivazovali větší stromy a nakonec stromky dostatečně zalili. Parta nejvytrvalejších dříčů pak urovnala půdu a zbylou zeminu rozvezla na určená místa k dalšímu zpracování.

 Nyní jsme opatřili ke stromkům cedulky s názvem stromu a třídy, která má nad ním patronát.

 Je příjemné sledovat, že i s odstupem doby mají děti o stromky zájem, pečují  o ně, strachují se, zda jsou dostatečně zalité, vodí k nim i rodiče. To nás těší!

Prohlédněte si fotky

—————

Zpět