Etická výchova na Trojce

28.06.2021 00:18

    Již několik let je součástí našeho Školního vzdělávacího programu etická výchova. Jako předmět je zařazena formou společenskovědního semináře v osmém a devátém ročníku. Její témata jsou ale pravidelně zařazována do třídnických hodin, které u nás realizujeme 1x za dva měsíce. Cílem těchto hodin je vytváření pozitivního klimatu tříd, což zabraňuje šikaně a nevhodnému chování i k vyučujícím. Letos k těmto tématům přibyl i pohyb v kyberprostoru.

    Po návratu k prezenční výuce se ukázalo, že některé děti distanční výuku špatně snášely a bylo potřeba s nimi sdílet jejich pocity. Etická výchova v tomto směru může svými aktivitami ukázat směr.  Při práci v komunitním kruhu byly děti schopny sdílet, co je těšilo, co je trápilo, čeho se bojí, na co se těší. Při aktivitách, které probíhají formou prožitkové pedagogiky, se děti pohybuji v celkem bezpečném kruhu a nemají strach či obavy s o své pocity podělit. Po takovýchto aktivitách je potřeba následná práce s třídou, o kterou se postarají třídní učitelé anebo lektoři Semiramisu, kteří do naší školy jezdí s programy prevence.

    O efektivitě etické výchovy jsme u nás ve škole nikdy nepochybovali, ale letošní rok nám jasně ukázal, že je to pro nás cesta k dětem a touto cestou prosociálního jednání  chceme jít.

                                                                       Mgr. Gabriela Paulusová

 

—————

Zpět