Exkurze do Archeoparku pravěku ve Všestarech

18.11.2013 15:55

 

  V úterý 12. listopadu navštívily třídy 6. A a 6. B  Archeopark pravěku ve Všestarech. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Nejdříve jsme byli ,,v podzemí“, kde jsme viděli staré kosti, jeskynní malby, pravěké šperky, nádoby, zkrátka věci nalezené v podzemí. Poté nás čekala ještě další dvě patra, popisující dobu kamennou, bronzovou a železnou. Výlet jsme zakončili prohlídkou venkovní části areálu, kde jsme mohli vidět, jak asi vypadala pravěká vesnice. 

Výlet se nám všem moc líbil, děkujeme paní učitelce Grohové a Bilanské za zorganizování výletu.

                                                            Denisa Hájková, 6. B

Prohlédněte si fotky. 

 

  12. listopadu jsme společně s 6.B vyrazili do Archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové. V archeoparku měli nabitý program, takže jsme strávili první dvě hodiny ve škole a potom jsme teprve mohli nasednout do autobusu. Cesta byla zábavná; alespoň já jsem si ji užila. Autobus nám zastavil kousek od archeoparku, takže jsme šli kousek pěšky. Když jsme dorazili před velkou budovu, museli jsme si počkat, nikdo nás nechtěl pustit dovnitř. Uvnitř budovy byl pultík s kofolou a chipsy a malá osmihranná zelená sedátka. Věci jsme si dali do skříněk v šatně a rozdělili jsme se na dvě skupiny (6.A a 6.B). Každá skupina dostala průvodce a rozešli jsme se. Nevím, jak druhá skupina, ale my jsme jako první navštívili kinosál, kde jsme si poslechli přednášku o neolitu a o Keltech. K této přednášce jsme měli puštěný "filmeček" a zároveň mezi námi kolovaly atrapy nástrojů z neolitu, doby bronzové, železné atd. Potom jsme se přesunuli do místnosti, která představovala jeskyni. V této "jeskyni" jsme se dozvěděli něco o těžbě zlata, pohřbívání mrtvých aj. Když jsme po schodech vystoupili do prvního patra, ocitli jsme se v dílně, kde jsme si mohli zkusit vyrobit ze zrní mouku, utkat na tkalcovském stavu kus látky, nebo vytvořit niť. Když jsme chvíli pobyli v dílně, přesunuli jsme se do místnosti s dotykovou tabulí, na které jsme viděli různé animace znázorňující život pravěkých lidí. Také jsme tam viděli krásný veliký model krajiny. Když jsme už měli celou budovu prozkoumanou, mohli jsme jít ven. Venku byl postaven neolitický dům (v původní velikosti), pece, studna; prostě neolitická vesnice. Když jsme si celou zahradu prohlédli, vrátili jsme se do Jičína. Cesta zpět uběhla velice rychle, takže jsme hned byli doma.

                                                          Lucka Tížková, 6. A

Prohlédněte si fotky. 

—————

Zpět