Historická exkurze do Josefova

24.05.2016 14:39

 

  Dne 20. května jsme se společně se sedmou třídou vydali na výlet do pevnosti Josefov, která se nachází u Jaroměře. Po příjezdu k pevnosti jsme si mohli něco koupit v místním obchodu se suvenýry a poté už začala exkurze. Šli jsme do velké místnosti, kde pro nás průvodkyně měly připravenou zajímavou prezentaci o vzniku a účelu pevnosti. Třeba jsme se dozvěděli, že pevnost nechal vystavět Josef II., syn Marie Terezie. Rozdělili jsme se nejprve do dvou skupin - 7. a 8. třída - a následně do skupin po čtyřech nebo pěti, přičemž každá tato skupina představovala určitou skupinu obyvatel, která tehdy v pevnosti žila. Byli tu například dělostřelci, šenkýři, minéři, řemeslníci a nesmělo chybět ani velitelství. Tyto skupiny po cestě plnily různé cíle, za které získávaly čokoládové penízky. Ty jsme ale nesměli jíst. Museli jsme si je uschovat a na konci se vyhodnotilo, která skupina má nejvíce penízků, a tudíž vyhrává. Bylo to opravdu vyrovnané. Úkoly byly vcelku zajímavé a některé i vtipné. Například jsme v docela velké místnosti dříve patřící dělostřelcům hledali dřevěné dělové koule, které nám pomohly při dalším úkolu.

  Nejzajímavější pro nás byly samozřejmě podzemní chodby. Na cestu jsme si svítili jenom obyčejnou svíčkou a ti odvážnější si mohli na část cesty svíčku i zhasnout. Cestou chodbami jsme samozřejmě opět plnili další zajímavé úkoly a získávali penízky.

  Po skončení prohlídky jsme se už jen nasvačili, a protože jsme měli ještě spoustu času, jeli jsme do Hradce Králové. A hádejte, co jsme tam dělali? Šli jsme do McDonald's, někdo také do KFC, které bylo naproti. To bylo možná pro pár jedinců z nás dokonce lepší, než celá exkurze!

  S naplněnými bříšky jsme poté odjeli ke škole a odtamtud už jedině domů... Výlet se, myslím, moc povedl, počasí bylo také moc pěkné. Jsme rádi, že jsme zase mohli poznat něco nového a doufáme, že do konce roku budeme mít i další možnosti se na nějaká další zajímavá místa podívat.

                                                           Za 7. a 8. třídu Denisa Hájková (8.tř)

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět