Historická exkurze do Kutné Hory

14.05.2018 17:09

 

  Žáci sedmé a deváté třídy se v pátek 11. května vypravili do malebné Kutné Hory.  Toto středočeské historické městečko se jim ukázalo v celé své kráse a odhalilo jim i své podzemí. Převlečeni za havíře se  spustili do šachet bývalých královských dolů, které jsou součástí Českého muzea stříbra Na Hrádku. Zde se seznámili s historickým vývojem Kutné Hory, ale hlavně s historií těžby stříbra. Navštívili Vlašský dvůr, kde si prohlédli  bývalou královskou mincovnu, a ti nejbystřejší byli odměněni pražským grošem. Během cesty podél jezuitské koleje mohli žáci obdivovat velkolepý gotický chrám svaté Barbory a mohli do něj i nahlédnout.  Na závěr exkurze si prohlédli Kostnici v Sedlci. Kutná Hora všem dokázala, že je právem zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, i když některé své památky nám ještě dluží.

Prohlédněte si fotky. 

—————

Zpět