Hurá do muzea!

17.10.2022 08:10

    Jak vypadal život v našem regionu kolem roku 1000 před naším letopočtem? Jak se žilo na Jičínsku v době bronzové?
Pro odpovědi na tyto otázky se vypravili žáci 8. třídy do Regionálního muzea a galerie na výstavu nazvanou „Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku“ . Komentovanou prohlídkou je provázela archeoložka Mgr. Veronika Dospíšilová. Během svého poutavého výkladu je seznámila se způsobem života a organizací tehdejší pravěké společnosti. Nejvíce však žáky zaujaly ukázky starších i novějších archeologických nálezů, zvláště žárové hroby pozdní doby bronzové, které se našly nedávno pod jičínskou nemocnicí. Závěrečný test, v němž všichni prospěli na výbornou, prověřil jejich pozornost a schopnost vyhledávat informace. Tato exkurze do muzea byla vítaným zpestřením výuky dějepisu, přispěla k bližšímu poznání našich regionálních dějin, a propojila tak dobu dávno minulou se současností.

Fotky

 

—————

Zpět