Informace pro rodiče

17.01.2017 18:50

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s novelou školského zákona a zavedením společného vzdělávání chceme na naší škole zachovat kvalitu výchovně – vzdělávacího procesu a zároveň umožnit každému našemu žákovi vzdělávat se podle svých možností a schopností. Proto od ledna 2017 pracuje na naší škole na pozici školního asistenta paní asistentka Lenka Tučková. Je pomocníkem pedagogů, kterým pomáhá při práci se žáky napříč všemi třídami a současně se věnuje i žákům ve školní družině.

                                                                                S pozdravem Michaela Štálová

—————

Zpět