Jak prožili čtvrťáci Den Země

25.04.2016 17:01

 

  Dnešek (22.4.) je označován jako ekologický svátek „Den Země“. I nám samozřejmě není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, a proto jsme se chtěli podílet na důstojné oslavě tohoto svátku. Věnovali jsme celý den tématu ekologie, přičemž jsme se zaměřili na „Vodu“ jako důležitý životní zdroj. Nejprve jsme vypracovali teoretický test k této oblasti a poté jsme šli na exkurzi do místní čistírny odpadních vod. Cestu jsme si zpestřili hrou „Stopovaná“, během níž jsme odpovídali na otázky týkající se příslušného  tématu. Návštěva čistírny byla velmi zajímavá a poučná. Zaměstnanci se nám snažili vysvětlit princip fungování tohoto zařízení a odpověděli na naše všetečné dotazy. Závěrem bychom chtěli poděkovat za možnost navštívit zařízení, do kterého není běžně volný přístup pro veřejnost. Nyní už víme, že voda je jednou z nejdůležitějších složek života, a proto je nutno tento zdroj šetřit a chránit.

Prohlédněte si fotky. 

—————

Zpět