Jazykově - poznávací zájezd do Anglie

23.11.2015 19:44

  

  Ve dnech 15. - 21. 11. vyjelo 30 žáků a 3 pedagogové naší školy do Anglie. Nikdo nevěděl, co nás doopravdy čeká. Naším domovským místem mělo být město Southampton na jižním pobřeží Anglie vzdálené 120 km od hlavního města. Naše putování začalo  v Jičíně, kde jsme s obavami nastoupili do dálkového autobusu a vyjeli směr Plzeň. Zde se k nám připojilo ještě 20 žáků ze ZŠ Nejdek. Náš bus projel Rozvadovem a již jsme směřovali přes Německo a Belgii. Ve francouzském Calais jsme se nalodili na trajekt. Čekala nás hodina a půl na rozbouřeném moři. Přece jen jsme dopluli do Doveru. Přivítaly nás jeho typické bílé útesy, bohužel byly opředeny mlhou. O to větším a milým překvapením byla pro nás zastávka v malebném městečku Canterbury, kde se nachází katedrála, která je jednou z nejstarších a nejznámějších dochovaných křesťanských staveb v Anglii.

  Do Southamptonu jsme dorazili druhý den v podvečerních hodinách. "Host families " již na nás čekaly a nastalo první seznamování, samozřejmě anglicky.

  Druhý den ráno jsme se všichni setkali v jazykové škole Lewis School. Po přivítání panem ředitelem jsme byli rozděleni do 4 tříd a vyučování začalo.Tato škola je otevřena studentům z celého světa. Vyučování běžně začíná v devět hodin a končí ve čtyři hodiny odpoledne. Studenti jsou srdeční, navzájem se zdraví, i když se neznají. K večeru, pro prohlídce města, jsme se opět rozjeli do rodin.

  Další den jsme se znovu těšili do školy, protože jsme už věděli, co nás čeká. Vyučování probíhalo pouze dopoledne a po slavnostním zakončení našeho jazykového kurzu jsme obdrželi certifikát. Odpoledne jsme vyjeli do přístavního městečka Portsmouth, kde kotví známé královské lodě. Bylo úžasné vidět jednu z nejstarších lodí - Mary Rose. Prozkoumávali jsme rovněž válečnou loď Warrior spuštěnou na moře roku 1860. Naši prohlídku kotvících lodí jsme si zpestřili projížďkou po moři, odkud jsme měli celý přístav jako na dlani. Naší poslední zastávkou v areálu námořního muzea bylo tzv. Action centre. Každý si zde mohl vyzkoušet svoji zdatnost, sílu nebo bystrost.

  Ve čtvrtek jsme se probudili do velkého deště, a to nás čekal celodenní výlet. Naší první zastávkou bylo magické místo Stonehenge, které přitahovalo již pravěké kultury. Neuvěřitelné! Jak se tam dostaly třicetitunové kameny? Krajinou plnou zeleně s ovečkami, typickými ploty z křovisek a cihlových domků jsme přijeli do známého starobylého lázeňského města Bath. Při prohlídce zdejší katedrály na nás opět dýchla nádherná anglická gotika. Poslední zastávkou dnešního dne bylo malé městečko Salisbury se slavnou katedrálou. Čekala nás poslední noc v hostitelských rodinách, tedy zabalit a pořádně se vyspat, protože máme před sebou celý den v hlavním městě monarchie.

  Poslední ráno v Southamptonu bylo pro nás všechny smutné. Nastalo loučení s rodinami. Poznali jsme život zdejších lidí a nakoukli do jejich zvyků. V osm hodin jsme vyrazili směr Londýn.

  British Natural Museum, královské zahrady, Hyde Park, Buckingham Palace, Big Ben, the Houses of Parliament, the Globe Theatre, London Eye , the Tower, Tower Bridge - to vše se stalo středem našeho zájmu. Projeli jsme se rovněž po Temži. Naše prohlídka Londýna byla ukončena za oslnivých reklam na Piccadilly Circus. Ve večerních hodinách jsme unaveni, ale šťastni a plni zážitků nastoupili na Trafalgar Square do autobusu a vyrazili směr Dover.

  A jaký byl náš jazykově - poznávací zájezd? Úžasný! Díky projektu MŠMT "Výzva 56" jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, zda má smysl se učit cizí jazyk. Nezbývá nám nic jiného, než souhlasit se rčením " Kolika cizími jazyky hovoříš, tolikrát jsi člověkem".

Prohlédněte si fotky.      1. den          2. den        3. den            4. den             5. den

                                  Fotky od Denisy

 

 

 

                              

                                 

—————

Zpět