Kopidlenský kvítek

14.10.2019 12:23

    V pátek 11. října vyrazila devítičlenná skupina našich osmáků a deváťáků na oblíbenou soutěž družstev, reprezentujících základní školy, kterou každoročně pořádá Střední zahradnická škola v Kopidlně. Zájemců bylo hodně, takže jsme obsadili všechny soutěžní disciplíny, k nimž patří Kopidlenský kvíteček, Kopidlenský jelen a Kopidlenský kapřík. Jednotlivé soutěže probíhaly jak uvnitř, tak i v krásných prostorách zámeckého parku. Všichni museli absolvovat vědomostní test, poznávání rostlin a živočichů a dalších přírodnin. Rybáři ještě navazovali háčky a házeli udicí, myslivci stříleli ze vzduchovky na cíl a zahradníci plnili volitelné úkoly. K nim patřilo aranžování dýně, poznávání zahradnického náčiní a hledání dýní, včetně jejich hodu na cíl. Kromě povinných disciplín si žáci mohli zastřílet a rybařit na simulátorech, projet se na traktůrku, prohlédnout si vyzdobené komnaty zámku a skleník. A jelikož bylo krásné počasí, tak si pobyt v přírodě opravdu užili. Bonusem pak byly i dárky, které obdržel každý soutěžící, a tak nikdo neodjížděl domů zklamaný. Konkurence byla velká, proto nás těší úspěch našich mladých přírodovědců, kteří ukázali nejen výborné znalosti, ale i své dovednosti.

 V jednotlivých družstvech soutěžili tito žáci:

3. místo – Kopidlenský jelen: Smolík, Mařan, Vích – 8. B

4. místo – Kopidlenský kvíteček: Pokorná – 8. A, Bílková – 8. B, Oborníková – 9.

4. – 5. místo – Kopidlenský kapřík: Kubánek, Jína, Lufínek – 8. B

      Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme k pěknému umístění.

 

Fotky

 

 

—————

Zpět