Kurz dopravní výchovy žáků 8. tříd

01.12.2008 21:17

V průběhu měsíců listopadu a ledna se 8. třídy zúčastní kurzů dopravní výchovy , které probíhají ve spolupráci se Soukromou střední školou podnikatelskou- ALTMANEM, s.r.o. Obsahem tohoto kurzu jsou základy BESIPU, nebezpečnost používání návykových látek, zásady první pomoci, dopravní nehody. Žáci se naučí chápat dopravní provoz jako řízený systém s právními předpisy, uvědomí si morální a právní odpovědnost chování účastníků silničního provozu. Naučí se jak předcházet dopravním nehodám a další.

Fotky z první hodiny najdete zde.

—————

Zpět