Les ve třídě

29.09.2014 18:42

 

  Podzim nenabízí pouze deštivé dny a chladná rána, ale láká také na příjemné vycházky a hledání hub. V rámci výuky je obtížné vyrazit se všemi žáky do lesa, a tak jsme se rozhodli, že les dorazí  za námi. Milovníci přírody vzali košíky a zamířili do lesních porostů, kde nesbírali pouze houby, ale také kapradiny, mechy, lišejníky, větvičky listnatých a jehličnatých stromů, šišky, lesní plody i nerosty. Vše uspořádali do plastových nádob tak, aby celá kompozice budila dojem miniaturního lesa, a svá díla prezentovali svým spolužákům.

  Žáci pak společně určovali jednotlivé druhy přírodnin, zopakovali si již nabyté vědomosti o lesním společenstvu, pohovořili o významu lesa a dozvěděli se i něco nového. Někteří mladí přírodovědci dokonce lesní objekty na místě vyfotografovali a svými snímky zpestřili vyučovací hodinu.

  Malé lesíky teď krášlí třídu 7.B, a žáci si připadají, jako by se učili v lese.

Prohlédněte si fotky. 

—————

Zpět