Na Trojce pracujeme online

03.04.2020 11:35

    Již 14 dní jsou všechny děti mimo budovu školy, ale i přesto se dále učí. Ale…neučí se jen školní fakta, ale učí se třeba i větší spolupráci mezi sebou, učí se řešit problémy, učí se komunikovat a seznamují se s novým online prostředím aplikace Teams. Teams nám nabízí novou výzvu, ve které společně plníme úkoly, tvoříme projekty a třeba i vyplňujeme kvízy ( např. poznej pod rouškou učitele). Situace je to pro nás všechny nová, ale my všichni se z ní pokusíme vytěžit zejména pozitiva, která nás můžou všechny posunout dál. Někam, kde budeme moci v následujícím školním roce navázat a zkoušet něco nového.                                                                                                G.Paulusová

 

—————

Zpět