Návštěva Albrechta z Valdštejna

29.10.2014 12:09

 

  Opět nás poctil svojí návštěvou vévoda Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Tentokrát zavítal do 8. tříd, aby přezkoušel žáky ze znalostí dějepravy. Zaměřil se především na jedno z nejtragičtějších období pro náš národ, a to dobu pobělohorskou a třicetiletou válku. Nejbystřejší žáky Valdštejn odměnil za jejich vědomosti stříbrným tolarem. Velkou pochvalu za pohotové a přesné odpovědi  si zaslouží především Petr Novák z 8. A a Filip Knesl z 8. B.

  Valdštejnova návštěva zpestřila výuku dějepisu, rozšířila historické povědomí žáků a pomohla k objasnění událostí 17. století.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět