Nový projekt školy s dotací

25.05.2020 11:24

Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 obdržela 18. 3. 2020 od Ministerstva pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj digitálních kompetencí a cizích jazyků na Trojce.
Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu a výše dotace dosahuje částky 473 803 Kč, což představuje podíl ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů (95 % prostředky EU).

Realizace projektu zahrnuje pořízení nových počítačů, které budou sloužit pro rozvoj digitálních kompetencí a výuku cizích jazyků. Doplňkovou aktivitou projektu bude úprava zeleně v bezprostřední blízkosti školy. Nového vybavení a upraveného okolí školy si žáci užijí již po letních prázdninách v roce 2020.

 

—————

Zpět