Organizace dobrovolné výuky žáků na 2. stupni

21.05.2020 15:10

Vážení rodiče, seznamujeme Vás s podrobnými informacemi k organizaci dobrovolné výuky žáků 2. stupně ZŠ od 8. 6. do 26. 6. 2020.

 

Výuka bude z prostorových a personálních důvodů probíhat

  • jednou týdně v rozsahu tří hodin (od 9h do 12h) 
  • žáci budou rozděleni do skupin po 15
  • povede je třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími ostatních předmětů. O rozdělení žáků do skupin rozhodne vedení školy.

K výuce přihlaste dítě třídnímu učiteli nejpozději do středy 3. 6. do 12ti hodin.


Organizační pokyny

  • první den u vstupu na školní dvůr ukáže žák třídnímu učiteli vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. 

Bez tohoto dokumentu nemůže žák do areálu vstoupit.
(V případě potřeby si můžete nejpozději do pátku 5. 6. vyzvednout vytištěný formulář ve škole).

 

Zaměření výuky

  • socializační aktivity
  • vysvětlení a upevnění učiva
  • odevzdání učebnic a vyzvednutí věcí ze skříněk
  • Nadále bude pro všechny žáky probíhat distanční výuka.

 

Omlouvání žáků
Podle platného školního řádu.

S sebou
Každý žák musí mít dvě roušky + sáček na uložení použité roušky.

V areálu a v budově školy
Všechny osoby se v areálu školy i v prostorách školy budou pohybovat v rouškách, při výuce v lavici žák roušku může odložit.

Hygienická a epidemiologická opatření
Pobyt ve škole je organizován za dodržování hygienických a epidemiologických opatření a nařízení.

Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, příp. jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Škola má zřízenou tzv. „Karanténní místnost“ pro izolaci příp. podezřelých na onemocnění COVID-19.

Obědy
Z organizačních a kapacitních důvodů nemohou být poskytovány.

 

Bližší informace obdržíte včas od třídní učitelky.

Žáci, kteří se výuky ve škole nebudou účastnit, budou včas informováni o termínu odevzdání učebnic a vyklizení skříněk.
V případě potřeby nebo dotazů se obraťte na třídního učitele, příp. na vedení školy.

Přes všechna omezení se na všechny žáky těšíme!


                                         S pozdravem Michaela Štálová, učitelé a zaměstnanci Trojky

—————

Zpět