Organizace dobrovolné výuky žáků 1. stupně

21.05.2020 08:46

Vážení rodiče, seznamujeme Vás s podrobnými informacemi k organizaci dobrovolné výuky žáků 1. stupně ZŠ od 25. 5. do 26. 6. 2020.

Provoz školy
7,30 h – 16 h

Organizace dne
Žáci mohou vstupovat na školní dvůr od 7,30 h, doprovodu není vstup na školní dvůr povolen.
U vstupu ukáže žák vyplněné a podepsané Čestné prohlášení a Závaznou přihlášku ke vzdělávání. Bez těchto dokumentů nemůže žák do areálu vstoupit. (V případě potřeby si můžete nejpozději do pátku 22. 5. vyzvednout vytištěné formuláře ve škole). U vstupu na školní dvůr budou stát pedagogové, kteří pošlou žáka na určené stanoviště na školním dvoře, kde bude čekat vyučující dané skupiny. Takto se budou žáci setkávat každý den. 
Poté se skupiny se svým vyučujícím postupně přemístí do tříd, kde se přezují. Přezůvky si žáci první den mohou vzít ze šatní skříňky.

Výuka

V dopolední části bude výuka zaměřena na předměty jednotlivých ročníků, včetně výchov (mimo TV). K výuce i odpočinkovým aktivitám budou skupiny žáků využívat i venkovní prostory školy.

Cílem odpolední části bude zájmové vzdělávání žáků.

Hodnocení výuky
Žáci nebudou známkováni, ale bude jim poskytnuta zpětná vazba, která zohlední snahu, pokrok, zlepšení.

Omlouvání žáků
Podle platného školního řádu.

S sebou
Každý žák musí mít dvě roušky + sáček na uložení použité roušky.
Igelitovou tašku na uložení přezůvek, které po skončení výuky zůstanou ve třídě.
Svačinu, pití.
Školní tašku, učebnice, sešity, psací potřeby.
Bližší pokyny získají žáci od vyučujícího v dané skupině.

V areálu a v budově školy
Všechny osoby se v areálu školy i v prostorách školy budou pohybovat v rouškách, při výuce v lavici žák roušku může odložit.

Hygienická a epidemiologická opatření
Pobyt ve škole je organizován za dodržování hygienických a epidemiologických opatření a nařízení.

Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, příp. jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Škola má zřízenou tzv. „Karanténní místnost“ pro izolaci příp. podezřelých na onemocnění COVID-19.

Odchod žáků ze školy
Pokud žák bude chodit domů v doprovodu, u vstupu do školy rodič (doprovod) nahlásí pedagogickému pracovníkovi jméno žáka, ten telefonicky osloví vychovatelku, žák se ve třídě přezuje, přestrojí a bude před školou předán rodiči.

Obědy
Žáci budou chodit do školní jídelny dle rozpisu, v přesně určených časech od 10,45 h.
Vzhledem k hygienickým požadavkům není možné  první den nemoci dítěte vydat oběd, protože není možný odběr oběda do přinesených nádob! Proto je nutné včasné odhlašování obědů, nejpozději do 12,30 h předešlého dne, v případě náhlého onemocnění žáka bude odhláška přijata ráno do 7,30 h.
Děkujeme za pochopení.

V případě potřeby nebo dotazů se obraťte na třídního učitele, učitele skupiny, příp. na vedení školy.

Určitě to společně zvládneme.
Na všechny žáky se už moc těšíme!
                                        Michaela Štálová, pedagogové a zaměstnanci „Trojky“

 

Závazná přihláška

Čestné prohlášení

Metodický pokyn MŠMT

 

—————

Zpět