Pasování prvňáčků na čtenáře

03.02.2015 18:32

 

  Jak se již stalo tradicí, i v roce letošním proběhlo v Knihovně Václava Čtvrtka Pasování prvňáčků na čtenáře. Na úvod celé krásné akce se představily děti s vystoupením, které si připravily se svými učitelkami E. Dlouhou a A. Babákovou. Poté byly pasovány ředitelkou školy na čtenáře a složily slib, který jim přečetla pohádková Manka. Ve čtenářském slibu stálo, že všichni budou ochraňovat knížky a statečně a čestně, jako praví rytíři, se budou bít za vše dobré, co je v knížkách napsáno. Z rukou ředitelky knihovny Mgr. Jany Benešové dostaly děti svůj první čtenářský průkaz. Akce se zúčastnily také významné osobnosti. Pan starosta JUDr. Jan Malý, který předal malým čtenářům Osvědčení o pasování, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Miroslav Kazda, který dětem mimo jiné popřál hodně chuti do čtení a spisovatelka Petra Braunová, která předala dětem knihu Kuba nechce prohrávat a současně požádala rodiče, aby si na své děti našli každý den alespoň malou chvilku na společné čtení i povídání.

  Byla to krásná akce. Pro hosty, rodiče i prarodiče prvňáčků, pro malé žáčky, ale i pro všechny, kteří jsme měli možnost se této slávy zúčastnit. Věřím, že toto setkání naplní očekávání, a tím je pomoc dětem ze strany školy, rodičů i knihovny při jejich prvních čtenářských krůčcích a vytvoření si vztahu ke knížkám, ve kterých mohou najít ty nejkrásnější příběhy a také možnost, jak trávit svůj volný čas.

  Velké poděkování patří pracovnicím Knihovny Václava Čtvrtka, v čele s paní ředitelkou Mgr. Janou Benešovou za milé přijetí a krásný zážitek, ale také paní učitelkám obou prvních tříd, které za neuvěřitelně krátkou dobu naučily malé žáčky těm prvním čtenářským krůčkům a vychovaly z dětí již opravdové školáky.

  Děkuji paní učitelkám i dětem za krásná vystoupení!

                                                                             Michaela Štálová, ředitelka školy

Prohlédněte si fotky. 

—————

Zpět