Pasování na čtenáře

01.02.2018 17:43

 

  Jak se již stalo tradicí, proběhlo v Knihovně Václava Čtvrtka Pasování prvňáčků na čtenáře. Na úvod celé krásné akce se představily děti s vystoupením, které si připravily. Poté byly pasovány ředitelkou školy na čtenáře a složily slib, který jim přečetla pohádková Manka. Ve čtenářském slibu stálo, že všichni budou ochraňovat knížky a statečně a čestně, jako praví rytíři, se budou bít za vše dobré, co je v knížkách napsáno.

  Byla to krásná akce. Pro hosty, rodiče i prarodiče prvňáčků, pro malé žáčky, ale i pro všechny, kteří jsme měli možnost se této slávy zúčastnit. Věřím, že toto setkání naplní očekávání, a tím je pomoc dětem ze strany školy, rodičů i knihovny při jejich prvních čtenářských krůčcích a vytvoření si vztahu ke knížkám, ve kterých mohou najít ty nejkrásnější příběhy a také možnost, jak trávit svůj volný čas.

  Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět