Platba za školní družinu na období září – prosinec 2018

21.09.2018 10:15

Částka: 600,- Kč

Číslo účtu:  78 – 8504740287/0100

Splatnost do 15. října 2018

Nezapomeňte na variabilní symbol, který platí pouze pro školní rok 2018-2019.

Variabilní symbol obdržel každý žák ŠD na lístečku. Pokud ho nemáte, požádejte vychovatelku.

Variabilní symbol si uschovejte pro platby v dalších obdobích.(leden-březen 450,-Kč, duben-červen 450,- Kč)

Pokud požadujete platbu složenkou, obraťte se na vychovatelku.

—————

Zpět