Platba za školní družinu.

14.10.2021 06:31

Žáci obdrželi písemnou informaci k platbě za školní družinu za září - prosinec, na které je variabilní symbol žáka.

Částka: 558,- Kč (září, říjen, listopad - 150 Kč, prosinec - 108 Kč z důvodu změny vyhlášky*)

Číslo účtu:  78 – 8504740287/0100

Splatnost do 20. října 2021

Nezapomeňte na variabilní symbol, který platí pouze pro školní rok 2021-2022.

Variabilní symbol si uschovejte pro platby v dalších obdobích.(leden-březen 450,-Kč, duben-červen 450,- Kč)

Pokud požadujete platbu složenkou, obraťte se na vychovatelku.

*Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5
dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží (vyhláška č. 423/2020 Sb.). Tato situace nastane v letošním roce o vánočních prázdninách.

—————

Zpět