Po stopách Albrechta z Valdštejna

01.11.2013 18:16

 

  V rámci společenskovědního semináře navštívila 8. třída Regionální muzeum a galerii v Jičíně. Úkolem žáků bylo zjistit co nejvíce informací o soukromém životě Albrechta z Valdštejna, seznámit se s jeho vlivem na průběh evropských dějin a hlavně poznat jeho význam pro utváření historie našeho města a blízkého okolí. Po krátké besedě v salónku Tří císařů, kde si zvídaví žáci mohli vyzkoušet výzbroj  vojáka z třicetileté války, se všichni  přesunuli do expozice věnované působení Valdštejna na Jičínsku. Netradiční pohled z panské oratoře na interiér kostela svatého Jakuba byl příjemným završením poučné výpravy do historie.

 

Prohlédněte si fotky. 

—————

Zpět