Po stopách Karla Jaromíra Erbena - 8. tř. (2019)

11.05.2019 10:32

3. května se žáci 8. třídy vypravili do nedalekého Miletína, kde navštívili rodný domek Karla Jaromíra Erbena. Díky poutavému vyprávění místního průvodce se dozvěděli řadu zajímavostí ze života tohoto našeho regionálního básníka, spisovatele,  historika, archiváře a překladatele.  Poté putovali po naučné stezce a odpovídali na otázky spojené s Erbenovým životem a dílem a také poznávali krajinu, která jej inspirovala k sepsání Kytice.

Na závěr  literární exkurze si každý mohl zakoupit tradiční Erbenovy miletínské modlitbičky a odměnit se tak za zdařilý výlet.

Prohlédněte si  fotky. 

—————

Zpět