Podzimní tematické vycházky

11.11.2013 16:56

aneb Poznávání regionálních dějin očima žáků 8. ročníku.

  První vycházka, která se uskutečnila v polovině října, byla zaměřena na poznávání historie památek v centru Jičína. Předmětem našeho zájmu se stala jezuitská  kolej, kostel svatého Jakuba, Valdštejnovo náměstí, Korunovační kašna, kašna se sochou Amfitrité, Mariánský sloup, Valdická brána, kostel svatého Jakuba a sousoší Nejsvětější Trojice.

Prohlédněte si fotky.

 

  Druhá vycházka, dušičková, nás v prvním listopadovém týdnu zavedla na jičínský hřbitov. Jejím cílem bylo seznámení s historií kostela Panny Marie Bolestné de Sale a také s historií celého novoměstského hřbitova. Vypravili jsme se na místa posledního odpočinku významných osobností, které pro Jičín hodně znamenaly, ale zastavili jsme se i u hrobů prostých lidí. Všímali jsme si rovněž zajímavých náhrobků s obdivuhodnými sochařskými díly.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět