Politické procesy na Jičínsku

03.05.2016 16:59

 

  Komunistické politické procesy v 50. letech 20. století zahájené po sovětském vzoru se staly hlavním cílem besedy našich deváťáků s historičkou jičínského muzea Mgr. Hanou Fajstauerovou. Žáci se kromě jiného  dozvěděli, že procesy za sebou zanechaly více než 200 popravených a přes 200 tisíc uvězněných lidí. Počet osob postižených represí 50. let byl však podstatně vyšší, je třeba do něj zahrnout další tisíce lidí, kteří přišli o majetek, o zaměstnání, byli nuceně vystěhováni nebo byli bez soudu internováni v táborech nucených prací. Paní magistra  nám přiblížila  toto nepříliš šťastné období našich dějin na životních příbězích několika lidí z blízkého okolí Jičína. Neopomenula také poznamenat, že tehdejší vyšetřovací praktiky Státní tajné bezpečnosti svou hrůzností předčily i způsoby používané gestapem. Bohužel i to je součástí naší historie.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět